Izgatavota notekūdeņu iekārta


Sakarā ar konstrukcijas relatīvo vienkāršību pašizbūve ir acīmredzama izvēle konstruētiem mitrājiem. Teorētiski tas ir iespējams, bet praksē ir dažas problēmas. Tas, kas padara sevis būvniecību sarežģītu, un kas tomēr pastāv, lai uzspiestu lielu roku, var atrast šeit.

Problēmas sevis būvniecībā

  • Pareiza izpilde
  • Procesa kvalitātes pierādījums
  • oficiālie noteikumi

Pareiza izpilde

Oficiālais apstiprinājums ietver arī iekārtas pareizu izpildi, kas ir jāpierāda.

Šā iemesla dēļ tehniskā palīdzība ir nepieciešama jau no plānošanas posma, plāniem jāatbilst arī noteiktajām specifikācijām. Būvniecības metodei ir arī jānodrošina, ka nepieciešamo drenāžas kvalitāti var panākt droši un jebkurā laikā. Arī tas ir grūti pašizstrādei.

Procesa kvalitātes pierādījums

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pakārtotajā galā ir jāuzstāda lūka, kurā tiek mērīta un dokumentēta drenāžas kvalitāte, izmantojot piemērotas mērīšanas metodes, pamatojoties uz esošajām specifikācijām.

Šādas mērīšanas vārpstas uzstādīšanai un mērinstrumentu uzstādīšanai jāatbilst arī noteiktām specifikācijām, lai nodrošinātu pietiekami augstu kvalitātes mērījumu. Nepieciešamie noteikumi ir sarežģīti un grūti izpildāmi pašizbūvē.

Oficiālie noteikumi

Notekūdeņu attīrīšanas iekārta jāplāno tā, lai tiktu ievēroti visi piemērojamie noteikumi un papildus visi DIN noteikumi. Praksē tas prasa ļoti augstu zināšanu līmeni.

Turklāt, lai sasniegtu nepieciešamo notekūdeņu kvalitāti, ir nepieciešami atbilstoši tehniskie aprēķini, kā arī jābūt pieejamām atbilstošām pamatzināšanām par ķīmiskiem un bioķīmiskiem procesiem, kas notiek iekārtā.

Padomi un triki

Daudzi būvētas mitrāju piegādātāji piedāvā iespēju atskaitīt no būvniecības. Tādējādi sistēma tiek plānota un izpildīta profesionāli, bet daudzi no paša paveiktajiem darbiem samazina izmaksas, dažos gadījumos ievērojami.


Video Padome: August Latvia