Celtniecības likums pieprasīja kāpņu platumu


Būvniecības likumā atbilstoši spēkā esošajām kāpnēm DIN 180565 kāpnes ir iedalītas nepieciešamajos un nepiecie- šamos kāpņu veidos. Turklāt tiek nošķirts vispārējs noteikums par ēkām un noteikumi par kāpnēm dzīvojamās ēkās un dzīvokļos.

Minimālais platums un pastaigas laukums

Kopumā viena metra kāpņu izmantojamā minimālā braukšanas platums attiecas uz būvniecības likumā noteiktajām kāpnēm. Dzīvojamās ēkās un dzīvokļos tas ir astoņdesmit centimetri.

Ar nevajadzīgām kāpnēm, parasti papildu kāpnēm uz pamatstāvu savienojumiem, piecdesmit centimetri ir definēti kā minimālais platums gan kopumā, gan dzīvojamā zonā.

Kāpnēm sabiedriskajās telpās un daudzdzīvokļu ēku kāpņu telpās kāpņu platumam piemēro īpašus noteikumus. Ja paredzams, ka lietotāji būs līdz 150 cilvēkiem, daudzos gadījumos minimālais izmērs ir 1,25 metri. Pastaigas laukums ir definēts kā divdesmit procenti no pakāpiena platuma no centra.


Video Padome: