Papildu izmaksas: tiesas spriedumi, kas jums jāzina


Papildus vispārējiem tiesību aktiem, kas ietekmē komunālo pakalpojumu likumprojektu, gadu desmitos ir izdoti daudzi tiesas spriedumi, kas regulē piemērojamo likumu interpretāciju. Vissvarīgākais no šiem spriedumiem, kas jums ir pilnīgi jāzina, mēs šeit esam apkopojuši.

Pakalpojumu maksas norēķinu forma un saturs

Ir vairāki spriedumi, kas visi ir juridiski saistoši. Tādējādi, piemēram, ir nepieciešams, lai saimnieks, veidojot pakalpojumu maksu, ne tikai atspoguļotu papildu izmaksas par kopējām izmaksām par katru papildu maksu. Viņam ir arī pienākums norādīt kopējo summu, kas nav pielāgota tā sauktajiem avansa atskaitījumiem.

Tādējādi īrnieks var redzēt, kādā apmērā izmaksas tika ieturētas kā neatgūstamas izmaksas un vai tas ir izdarīts vispār. Šīs tiesības attiecas uz īrnieku. Ja saimnieks neievēro šo punktu, komunālo pakalpojumu likumprojektam ir kļūda, BGH nolēma 2007. gadā.

Jau 2005. gadā tika pieņemts spriedums, ka vidējam izglītotam īrniekam bez juridiskas vai uzņēmējdarbības izglītības matemātiskā izteiksmē jāspēj rekonstruēt papildu izmaksu aprēķinu. Tas ir kritērijs pakalpojuma maksas norēķinu veidošanai un darbības jomai. Izplatīšanas atslēgas nav jāizskaidro.

Grīdas platības aprēķins apkures izmaksām

Apkures izmaksu nolikums nosaka, ka saimniekam vienmēr ir jāmaksā apkures izmaksas atbilstoši patēriņam (vismaz 50%), pārējo daļu var noteikt pēc dzīvojamās telpas.

Piešķiršana, kas balstīta tikai uz dzīvojamo telpu, ir aizliegta. Ja saimnieks to dara, jo, piemēram, patēriņa noteikšana nav iespējama, viņam jāsamazina īrniekam 15% atlaide.

Nosakot platību, ir svarīgi atzīmēt, ka balkoni un terases ir no 25 līdz 50% no dzīvojamās telpas. Tas ir atkarīgs no tā, cik liela ir balkona vai terases lietojamība un dzīves vērtība.

Apkures izmaksas ir nepieņemamas

Lai vienotos par vienotas likmes apkures izmaksām vai karsto nomas maksu, tas ir nepieņemams pēc Federālās tiesas 2006. gada nolēmuma. Tomēr ir izņēmumi: ja tiek iznomāta tikai puse no ģimenes mājām, tas ir pieļaujams, tāpat kā pasīvajās ēkās var iekasēt siltu īri.

Terora bojājumu apdrošināšanu var nodot īrniekiem

Ja saimnieks apdrošina pret terora bojājumiem un šo apdrošināšanu var uzskatīt par ekonomisku, viņš var prasīt īrniekam izmaksas, nolēma BGH 2011. Protams, priekšnoteikums ir, ka atbilstoša situācija ir objektīvi.

Īrnieki nevar pieprasīt modernizāciju

Ne siltumapgādes sistēmas modernizācija, ne cita tehniskā iekārta, īrnieks nevar likumīgi pieprasīt, pat ja viņam ir jāmaksā papildu izmaksas. Tas ir pat tad, ja modernizācija būtu ekonomiskāka.

Saimniekam nav automātiski pienākums vienmēr izvēlēties ekonomiskāko piegādes veidu, pat ja tas parasti ir nepieciešams ekonomiskai efektivitātei. Viņam joprojām ir izvēle, kas ļauj novērtēt, vai viņš var īstenot pret nomnieku, BGH nolēma 2010. gadā.


Video Padome: Pensiju 2.līmeņa lieta Satversmes tiesā