Armatūru var metināt tikai kvalificēti metinātāji


Armatūras tērauda metināšanu Vācijā drīkst veikt tikai personas, kurām ir kvalificēta Vācijas metināšanas asociācijas DVS apmācība. Metināšanas procesam jāatbilst standartam EN ISO 17660, kas nosaka gan metināšanas tehnoloģiju, gan palīglīdzekļus. Armatūras tērauda metināšanai ir jābūt diviem apmācītiem metinātājiem ar derīgu pārbaudes sertifikātu. Betona metināšanas sertifikāta derīguma termiņš ir spēkā ne ilgāk kā trīs gadus.

Kā parasti metināšanas metode tiek izmantota loka rokas tehnika un metālu aktīvās gāzes metināšana. Tomēr apmācītiem metinātājiem ir jāapgūst visas iespējamās metināšanas metodes un jāpārbauda tajās. Apmācības pamats ir Muster-Hersteller-und-Anwender-Verordnung (MHAVO).

Ja neapmācīts un kvalificēts metāllūžņu armējošais tērauds, savienojums neatbilst būvniecības likuma prasībām. Jebkura turpmāka kaitējuma gadījumā jebkurš apdrošināšanas segums beidzas, un par notikumu nodarītais kaitējums ir atbildīgs par notikumu. Šie noteikumi ietver arī tērauda stiprinājumu, kas savienots ar citu metālu, metinot.


Video Padome: